Αναλώσιμα Ιατρείων / Γυναικολογικά

Βουρτσάκια Μη Αποστειρωμένα Test-Pap

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκια Αποστειρωμένα Test-Pap

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάτουλες Ξύλινες Test-Pap

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάτουλες Πλαστικές Test-Pap

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Αποστειρωμένοι

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Απλοί 15εκ

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Jumbo 20εκ

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Stuart

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Εντός Σωληναρίου Ξύλινοι

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαμβακοφόροι Εντός Σωληναρίου Πλαστικοί

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεστ Εγκυμοσύνης

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπιράλ Novaplus T τύπου Nova T.

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπιράλ Ancora 375 Cu Ενδομητρικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προφυλακτικά Κεφαλής Υπερήχων Με Λιπαντικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προφυλακτικά Κεφαλής Υπερήχων Χωρίς Λιπαντικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καλύμματα Υπερήχων Χωρίς Λιπαντικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μονιμοποιητικό Σπρέι GPS 250ml

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κ-Υ Λιπαντικό Gel 82gr

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LUGOL 5% 200ml

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Monsel Solution 100ml

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οξικό Οξύ 5% - 100ml

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταγραφικό Χαρτί Υπερήχου Sony Ασπρόμαυρο UPP-110S

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταγραφικό Χαρτί Υπερήχου Sony Ασπρόμαυρο UPP-110HD

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταγραφικό Χαρτί Υπερήχου Sony Ασπρόμαυρο UPP-110HG

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκια αποστειρωμένα test - pap τύπου Wallach

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπιράλ SMB Cu-375 (τύπου Multiload)

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπιράλ SMB +TCu-380 (τύπου Nova-T)

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεστ εγκυμοσύνης "Safeway"

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πεσσοί μήτρας

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάτουλες ξύλινες για Test ΠΑΠ. Σε συσκευασίες 100 τεμαχίων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχου PLP

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Spiral γυναικολογικό Τ

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Spiral αντισύλληψης U

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μητροσκόπια με βίδα "GPS Italy" S-M-L

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μητροσκόπια με μοχλό "GPS Italy"S-M-L

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Monsel Fast/HEREMCO Solution Red - Με Κυτταρίνη

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Monsel Fast/HEREMCO Paste Yellow - Με Κυτταρίνη

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Lugol Topical/HEREMCO Solution

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Acetic Acid/HEREMCO 5%

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

KaryoPrep CellBox

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προφυλακτικά με λιπαντικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προφυλακτικά χωρίς λιπαντικό

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάτουλες ξύλινες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάτουλες πλαστικές

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λιπαντικό gel 82gr sterile

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μητροσκόπια μιας χρήσης S-M-L

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βαλβες γυναικολογικές μ.χ

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ